Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • wspieranie działań mających na celu pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, technicznie i sportowo, będącej uczestnikami MDK,
  • inicjowanie i organizowanie imprez artystycznych, technicznych i sportowych niezbędnych do realizacji uzdolnień dzieci i młodzieży w MDK,
  • przyłączanie się do różnych form wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, technicznie i sportowo z MDK, połączonych z warsztatami zajęciowymi,
  • organizowanie konsultacji, prelekcji, spotkań itp. dla nauczycieli i instruktorów placówek oświatowych i kulturalnych województwa Świętokrzyskiego, pracujących z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie, technicznie i sportowo,
  • umożliwienie dzieciom i młodzieży uzdolnionej artystycznie, technicznie i sportowo z MDK uczestnictwa w festiwalach, wystawach artystycznych, zawodach sportowych itp. organizowanych w kraju i zagranicą, poprzez współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działania,
  • wspieranie działań mających na celu umożliwienie dalszej kariery artystycznej, sportowej i technicznej byłym uczestnikom zajęć MDK.